Katja Kadič, športno plezanje

"V prvi vrsti sodelovanje s Slovensko vojsko zame pomeni, da se lahko športnemu plezanju prvič po trinajstih letih posvetim v celoti. Hkrati pa seveda to zame pomeni čast in dolžnost, da dobro ime in podobe Slovenije in Slovenske vojske predstavljam širši tuji javnosti. V prihodnosti bi rada še naprej tekmovala v športnem plezanju in iz leta v leto izboljševala svoje rezultate. Cilj so seveda tudi Olimpijske igre 2020."

Največji uspehi

Mladinska kategorija:

  • 3. mesto, evropsko prvenstvo v balvanih, Arco, 2014
  • 1. mesto, evropski pokal v balvanih, Minhen, 2011
  • 1. mesto, skupni seštevek evropskega pokala v balvanih, 2011

Članska kategorija:

  • 5. mesto, svetovni pokal v balvanih, Vail, 2017
  • 5. mesto, svetovni pokal v balvanih, Navi Mumbai, 2017
  • 7. mesto, svetovni pokal v balvanih, Nanjing, 2017
  • 8. mesto, evropsko prvenstvo v balvanih, Minhen, 2017
  • 2. mesto, TriglavTheRockLjubljana – balvani, Ljubljana, 2017
  • 3. mesto, ArcoRockMaster – balvani, Arco, 2017

O športnem plezanju

Športno plezanje se deli na balvansko, težavnostno in hitrostno plezanje. Sama večinoma tekmujem v balvanskem plezanju, vendar se bom morala zaradi prihajajočih olimpijskih iger, kjer bo potekala kombinacija vseh treh disciplin, posvetiti tudi drugima dvema disciplinama.
Balvansko plezanje poteka na nižjih stenah, na katerih so postavljeni problemi (balvani), ki jih je potrebno preplezati do vrha. Problemi so različno dolgi. Označeni so začetni oprimki, na katerih mora tekmovalec stabilizirati svoj položaj predno nadaljuje s plezanjem. Nekje v balvanu (ponavadi približno na sredini) je označena bonus točka, ki služi točkovanju v primeru izenačenja števila vrhov dveh tekmoval-cev/-k. Za uspešno preplezan balvan se šteje, ko tekmovalec z obema rokama stabilizira zadnji oprimek – vrh. Varovanje potek s pomočjo blazin.
Samo plezanje zahteva gibalne sposobnosti celotnega telesa, od moči, vzdržljivosti, gibljivosti, kordinacije do same sposobnosti reševanja problemov.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.