Urban Novak

Sodelovanje s SV mi je v čast, predvsem pa odgovornost in priložnost, da svoje športno udejstvovanje nadgradim. V prihodnosti želim nadgraditi svoje znanje in psihofizične sposobnosti in do alpinizma pristopiti na nekoliko spremenjen način. Zaposlitev v SV mi omogoča drugačne pogoje, kot sem jih bil vajen do sedaj, ko sem alpinistično udejstvovanje vedno kombiniral z rednim študijem oz. redno zaposlitvijo.

Največji uspehi

Alpinizem v svoji osnovi ni tekmovalen šport in ne pozna tekmovanj kot smo jih sicer vajeni v drugih športih. V športnem kot tudi človeškem vidiku izstopajo naslednji prvenstveni vzponi:

  • Nepal, Pharilapcha, V stena, smer Luna kje si?
  • Pakistan, K7, V stena, smer Dempster-Kennedy-Novak
  • Indija, Cerro Kishtwar, V stena, smer Light before Wisdom
  • Indija, Arjuna, Z stena, smer All or nothing

Vsi vzponi so bili opravljeni v alpskem slogu in so bili podlaga iskrenemu in pristnemu prijateljstvu.

O alpinizmu

Alpinizem ima v Sloveniji močno tradicijo. Kar niti ni presenetljivo, glede na to, da sta planinstvo oz. gorništvo tradicionalni aktivnosti Slovencev. Lepota udejstvovanja v alpinizmu je po mojem mnenju v tem, da se odvija v gorskem okolju, ki se močno spreminja skozi letne čase. Letni časi definirajo tudi različne alpinistične descipline, ki poskrbijo, da je alpinizem zanimiv in raznolik šport v katerem se lahko najde veliko ljudi.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.