Jože Vidmar, trener kajak-kanu

"Ponosen sem, da sem pripadnik SV, ker ima poslanstvo obrambe državnosti, domovine, narodnih interesov in naših vrednot. Z veseljem se vedno udeležim obveznosti, ki jih je potrebno opraviti v okviru programa za športnike in trenerje. Zaposlitev oz. pripadnost SV ni le služba, ampak  v okviru mojega dela v športu tudi pomembno poslanstvo.
Kot trener delujem v kanu slalomu na divjih vodah že 22 let. Moji tekmovalci so do sedaj osvojili naslov mladinskega svetovnega prvaka, tri srebrne in bronasto medaljo na svetovnem članskem  prvenstvu, naslov Evropskega prvaka, ter šesto mesto na zadnjih olimpijskih igrah. Sam sem kot tekmovalec osvojil bronasto medaljo na svetovnem članskem prvenstvu posamezno in naslov svetovnega prvaka z ekipo.
Z oktobrom 2016 smo vstopili v nov štiriletni ciklus, kjer je vse podrejeno pripravam na največja tekmovanja, svetovni pokal, Evropska prvenstva, svetovna prvenstva in  novemu nastopu na OI."

Največji uspehi

  •  3. mesto, svetovno prvenstvo, Merano (ITA) 1983,
  •  3. mesto Evropski pokal skupno 1986,
  •  14. mesto olimpijske igre, Barcelona (ESP) 1992.

O slalomu na divjih vodah:

Slalom na divjih vodah je disciplina, kjer tekmovalec vesla in vodi čoln po brzicah in tokovih divje vode skozi tekmovalna vratica. Tekmovalna proga ima najmanj  osemnajst in največ petindvajset vratic, od teh mora biti protitočnih vratic na progi šest. Skozi zeleno belo obarvana vratica tekmovalec pelje v smeri vodnega toka, skozi rdeče bele pa proti toku, zato se imenujejo protitočna. Tekmovalec mora tekmovalno progo preveslati med vraticami čim hitreje brez dotikov. V primeru, da se tekmovalec dotakne vratic dobi 2 kazenski sekundi pribitka, če pa jih izpusti ali nepravilno izpelje, dobi kar 50 dodatnih kazenskih sekund prištetih h končnemu času. Slalom sestavljajo discipline, kajak ženske in kajak moški, ter kanu ženske in kanu moški. Tekmovalec mora imeti ustrezno opremo in čoln. V kajaku tekmovalec sedi in uporeblja dvolistno veslo, v kanuju pa kleči in uporablja enolistno veslo. Čoln mora imeti predpisano težo, ter dolžino in širino. Predpisana je tudi zaščitna čelada in rešilni jopič.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.